Tehtäviä

Tulosta Hävikkihukka-ristikko >>

Soveltuu alakoulun 3-4 luokille

Mitä tiedät ruokahävikistä? –nettitesti >>

Soveltuu yläkoulun 7-9 luokille

Ideoita ruokahävikki-teeman käsittelyyn eri oppiaineissa:

Kuvaamataito:
Käsitelkää ruokahävikki-teemaa erilaisin tekniikoin. 

  • Laadi infograafi (hyviä lähteitä esim. FAO:n sivut)
  • Tee tyhjistä elintarvikepakkauksista ruokahävikkiä havainnollistava teemaan herättelevä teos
  • Toteuta ruokahävikkiä ja ruoan tuhlausta kommentoiva juliste

Äidinkieli:
Ruokahävikki aiheena tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia teeman käsittelyyn.

  • ainekirjoitus
  • mielipidekirjoitus
  • aamunavaus

Ympäristötieto / Biologia / Maantieto / Kotitalous:

Kalvosarja ruokahävikistä >>
Kalvosarja sisältää faktatietoa ja infografiikkaa ruokahävikistä sekä taustatietoa opettajalle.

  • Pohtikaa luokassa hävikistä aiheutuvia ympäristökuormia.
  • Mitkä elintarvikkeet kuormittavat ympäristöä eniten?
  • Mikä on pakkausten ja niiden koon merkitys ruokahävikissä?
  • Selvitä ruokahävikin määrää, syitä ja vaikutuksia globaalisti.

Kalvosarjasta löydät vinkkejä tietolähteistä keskustelujen tueksi.