Biokaasua syömäkelvottomasta hävikkiruoasta

Yli sadan Uudenmaan K-ruokakaupan ja Keskon Vantaan varastojen syömäkelvoton hävikki ohjataan biokaasulaitokselle Lahteen. Biokaasulla valmistettu Pirkka-tuote on kuluttajalle varma valinta kestävän kehityksen ja kotimaisen lähienergian puolesta.

K-ruokakaupassa myymättä jäävät tuotteet ohjataan ensisijaisesti ruoka-apuun. Syömäkelvotonta ruokahävikkiä syntyy silti jonkun verran ehkäisy- ja hallintakeinoista huolimatta.

– Aloimme pohtia Gasumin kanssa yhdessä, mitä pitäisi tehdä syömäkelvottomalle hävikille. Biojätteeksi päätyvät myynnistä poistuneet tuotteet, jotka eivät ole elintarvikekelpoisia, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske.

Syömäkelvottomiksi elintarvikkeet luokitellaan esimerkiksi silloin, kun niiden viimeinen myyntiaika on mennyt, ne ovat pudonneet lattialle, niiden pakkaukset ovat rikkoontuneet tai tuotteet ovat muuten saastuneet. Elintarvikkeeksi eivät enää kelpaa myöskään tuotteet, joiden kylmäketju on katkennut.

Vastuullisia valintoja

Ilmastonmuutosta kiihdyttäviä haitallisia ympäristövaikutuksia pienennetään yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa. Asiakkaita autetaan vastuullisten valintojen tekemisessä.

– Keskon tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja hyödyntää toiminnassamme syntyneet jätteet mahdollisimman fiksusti. Gasumin kanssa tehtävä yhteistyö toteuttaa kiertotalouden periaatteita erinomaisesti, Jäske sanoo.

K-ruokakaupoissa hävikin syntymistä minimoidaan tarkalla ennuste- ja tilaustoiminnalla, tehokkailla logistiikkaratkaisuilla, järkevällä tuotteiden esillepanolla, päiväysvalvonnalla, viimeistä myyntipäivää lähestyvien tuotteiden hinnanalennuksella, ruoka-apuun ohjaamalla ja osaavan henkilökunnan avulla.

– Kierrättämällä jätteet biokaasuksi ja hyödyntämällä energian Pirkka-tuotteiden valmistuksessa vähennämme vuodessa hiilidioksidipäästöjä 380 tonnia. Tämä vastaa yli kolmea miljoonaa ajettua kilometriä, vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske kertoo. Kuvassa Gasumin biokaasulaitos Lahdessa.

Pirkka-tuotteita biokaasulla

Resurssien tehokkaasta käytöstä hyötyy sekä kuluttaja, tuottaja että kauppias, jonka jätehuoltokustannukset pienentyvät. Gasum jalostaa raakabiokaasun laadukkaaksi kotimaiseksi energiaksi, joka siirtyy kaasuverkossa muun muassa Pirkka-tuotteiden valmistajille.

– Kierrättämällä jätteet biokaasuksi ja hyödyntämällä energian Pirkka-tuotteiden valmistuksessa vähennämme vuodessa hiilidioksidipäästöjä 380 tonnia. Tämä vastaa yli kolmea miljoonaa ajettua kilometriä, Jäske muistuttaa.

Biojätteistä valmistettu kaasu on 100-prosenttisesti kotimaista uusiutuvaa energiaa. Biokaasun tuotannossa sivutuotteena muodostuva mädätysjäännös sisältää arvokkaita ravinteita. Se voidaan siten hyödyntää lannoitteena. Kierrätyslannoitteiden suosiminen vähentää ympäristöä kuormittavien väkilannoitteiden tarvetta. Biokaasua voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi ajoneuvojen polttoaineena jätekuljetuksissa ja valmiiden tuotteiden kuljetus- ja jakelulogistiikassa. Se sopii myös sähkön ja lämmön tuotantoon, tuotteiden valmistamiseen erilaisissa teollisuusprosesseissa sekä ruuan valmistukseen kaasuliesillä.