Erota suuret asiat pienistä

 

 

Alkutuotanto kuormittaa enemmän kuin pakkaukset ja kuljetukset

Ruoantuotannon ympäristövaikutuksista suurin osa syntyy alkutuotannossa. Esimerkiksi pakkausten valmistuksella ja pitkilläkin kuljetuksilla on suhteessa hyvin pieni vaikutus elintarvikkeiden ympäristökuormaan. Noin 60 % ruoan ilmastovaikutuksista syntyy alkutuotannossa eli viljelystä, viljelykäytössä olevasta maaperästä ja eläimistä (lannasta ja ruoansulatuksen päästöistä).

Kuljetukset ovat nykypäivänä hyvin tehokkaita. Kun tavaraa kuljetetaan paljon kerralla, päästöt jakautuvat koko kuormalle ja päästöt yhden elintarvikekilon kuljetuksen osalta jäävät varsin pieneksi.


 

 

Lihankäytön vähentäminen vaikuttaa enemmän kuin luomu- tai lähiruoan suosiminen

Vaikuttavin ruoan ympäristökuormitusta vähentävä teko on lihan, erityisesti naudanlihan käytön vähentäminen. Liharuoan ympäristökuormitus voi olla jopa viisinkertainen kasvisruokaan verrattuna. Luomu- tai lähiruoan suosiminen ei vastaavalla tavalla vähennä ruoan rehevöittävien- tai ilmastopäästöjen määrää, vaikka niillä onkin muita hyötyjä.
 

Pakkauksia tarvitaan

Pakkausjätteen minimoimiseksi on suositeltu käyttämään mahdollisimman suuria pakkauksia. Elintarvikkeiden kohdalla tämä ei kuitenkaan ole järkevää, jos ruokaa ostetaan liian paljon ja sitä jää syömättä. Esimerkiksi yhden ainoan kinkkusiivun tuotannon ympäristökuorma on suurempi kuin leikkelepakkauksen. Pakkauksilla on myös tärkeä tehtävä elintarvikkeiden säilyvyyden parantamisessa ja tuotteen suojaamisessa. Elintarvikkeen päätyminen hävikkiin on suurempi ympäristörasite, kuin sitä suojaavan tuotepakkauksen valmistuksen päästöt.

 


 

Syö arvojesi mukaan

Ruoan tuotantoon liittyy paljon erilaisia ympäristövaikutuksia, eivätkä ne ole yhteismitallisia. On vaikea vertailla onko ruoan ympäristövaikutusten osalta merkittävämpää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vai torjunta-aineiden käyttö. Toisaalta osa ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista on paikallisia, osa globaaleja ongelmia. Myös erilaisista viljelyolosuhteista johtuen samalla elintarvikkeella voi olla täysin erilainen ympäristökuorma riippuen siitä, missä se on tuotettu.

 

Suuria linjoja, pieniä tekoja

Isoista linjoista tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä. Ruoan ympäristökuormitukseen voit vaikuttaa tehokkaimmin vähentämällä lihan käyttöä ja siirtymällä kasvisvoittoisempaan ruokavalioon. Omien arvostusten mukaan voit suosia esimerkiksi luomua tai lähiruokaa, vaikkei niillä olekaan ympäristönäkökulmasta niin suoraa vaikutusta kuin lihan käytön vähentämisellä. Ne ovat silti erinomaisia valintoja paikallisen maatalouden turvaamisen, hyvän jäljitettävyyden, luonnonmonimuotoisuuden lisäämisen ja torjunta-aineiden käytön vähentämisen näkökulmasta.

Lähteet: Luonnonvarakeskus
 

Image: