Hävikin monet hyödyntämiskohteet

Ruokahävikin käsittelyssä kaupan ala noudattaa jätehierarkian periaatteita. Ensisijaisesti hävikki ohjataan ihmisravinnoksi hyväntekeväisyyteen. Se osa kauppojen elintarvikehävikistä, mitä hyväntekeväisyysjärjestöt eivät pysty ottamaan vastaan, voidaan hyödyntää eläinrehun raaka-aineena tai toissijaisesti energiantuotannossa bioetanolin tai biokaasun raaka-aineena. Viimeisenä vaihtoehtona on hävikin toimittaminen biojätteen erilliskäsittelyyn.
Uusia ideoita ja keinoja hävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen etsitään kaupan alalla jatkuvasti.