Hävikkiä hyväntekeväisyyteen

Hyvistä ennustemenetelmistä ja kehittyneistä tilausjärjestelmistä huolimatta kaikkea hävikkiä ei voida kaupoissa välttää. Jätehierarkian mukaisesti kaupassa syntyvä hävikki ohjataan ensisijaisesti ihmisravinnoksi ruoka-apua jakaville järjestöille ja organisaatioille. Eviran kesällä 2017 päivittämä ruoka-apuohje onkin selkiyttänyt käytäntöjä ja helpottanut ruoan ohjaamista hyväntekeväisyyteen. 

Moni kauppa on sopinut yhteistyöstä alueensa hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa hävikkiruoan toimittamiseksi sitä tarvitseville. Kaupalla on satoja yhteistyökumppaneita ruoka-avun jakelussa.

Vantaalla on kehitetty hävikkiruoan keskitetty jakelu yhteistyössä kaupungin, seurakuntayhtymän, kauppojen sekä teollisuuden kanssa. Hävikki kerätään päivittäin lähialueen kaupoilta yhteiseen terminaaliin, josta tuotteet saadaan jaettua nopeasti järjestöille. Tämä säästää pienten, usein vapaaehtoistyöhön pohjautuvienjärjestöjen resursseja ja samalla vältetään turhaa ajoa.
 

Kaupat etsivät keinoja hävikin vähentämiseen