Kehitysideoita

Sijainti

Taloyhtiön kylmäkellari oli logistisesti vaikea. Se ei ole kulkureitillä eikä sinne poiketa ohimennen. Vaatii erityistä ryhtymistä mennä Herkkupesälle, mikä vaikeuttaa spontaania ruoan jakamista.
Herkkupesä olisi hyvä sijoittaa selkeämmin asukkaiden kulkureitillä. Voisi olla esim. taloyhtiön yhteinen jääkaappi, johon myös verkkokaupoista ostetut ruokalähetyksen yms. voisi myös toimittaa. Jaettavaksi tarkoitetut ruoat tulisi erottaa selvästi omille hyllyilleen tai jopa omaa kaappiin.

Signaalijärjestelmä

Ajatuksena oli rakentaa merkkivalo, jonka voi sytyttää kun on vienyt ruokaa Herkkupesään, mutta sähkötöiden vuoksi valo jäi toteuttamatta. Valo olisi näkyvällä paikalla esim. taloyhtiön pihalla ja se palaisi niin kauan kunnes seuraava kävijä on käynyt Herkkupesällä. Harkitsimme myös valvontakameran sijoittamista Herkkupesään, jonka kautta olisi voinut tarkistaa verkon yli pesän tilanteen

Muistuttaminen

Voisiko jääkaapin välittömään yhteyteen (jääkaappimagneetti tms.) ideoida jotain, joka muistuttaa hävikkiruoan syntymisestä mielenkiintoisella tavalla?

Rohkaisu arkiruoan jakamiseen

Kokeilumme yksi merkittävimmistä havainnoista oli, että ihmiset häpeävät arkiruokiaan. Niitä ei kehdata altistaa muiden arvioinneille. On siis merkittävä ero, kenelle ruoka on lähtökohtaisesti valmistettu: itselle vai muille. Tämä voi olla keskeinen jakamista edesauttava periaate, joka kannattaa huomioida. Mutta onko jo lähtökohtaisesti kuolleeksi tuomittu ajatus, että myös arkikokkailuja voitaisiin jakaa?

Internetin hyödyntäminen

Voisiko ”Herkkupesä” olla puhtaasti virtuaalinen taloyhtiön palvelu? Tällöin fyysistä jakopistettä ei tarvittaisi lainkaan?
Suurin haaste lienee ikääntyvien ihmisten kohdalla, jotka tuntuivat kuitenkin olevan eniten kiinnostuneita ruoan jakamisesta ja joilla olisi myös aikaa toiminnalle.

Paikallinen kauppias

Lähikauppa on keskeinen solmukohta, jossa logistiset virrat kohtaavat. Kokemuksemme mukaan, kaupat ovat hyvin kiinnostuneita ruokahävikin torjumisesta. He eivät koe sen olevan heidän liiketoimintaansa tyrehdyttävää toimintaa, lähinnä päinvastoin. Kaupan näkökulmasta ruokahävikki on puhdasta tappiota, rahan haaskausta, jolle kaikki vaihtoehdot on parempia ratkaisuja.

 

Image: