Kotimainen vai espanjalainen tomaatti?

Moni miettii, kannattaako talvella syödä Suomessa tuotettuja tomaatteja vai pitäisikö valita Espanjassa luonnon valolla
ja lämmöllä kasvaneet tomaatit. Erityisesti talvella kasvihuonevihannesten kuten kurkun ja tomaatin kasvatus on yleensä
ilmastoa kuormittavampaa Suomessa kuin Espanjassa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa kasvihuoneiden lämmitys ja valaistus
vaatii paljon energiaa. 

Toisaalta, jos suomalainen kasvihuone valaistaan ekosähköllä ja lämmitetään uusiutuvalla energialla,
vaikkapa bioperäisillä polttoaineilla kuten hakkeella, putoaa kotimaisten kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutus
samaan suuruusluokkaan kuin vastaavien ulkomaisten.

Kotimaisen tomaatin ilmastovaikutukset eri energiantuotantotavoilla:

Etelässä kasvatettujen hedelmien ja vihannesten kohdalla ongelmaksi muodostuu sen sijaan usein vesivarantojen riittävyys,
maaperän suolaantuminen, torjunta-aineiden käyttö sekä eettis-sosiaaliset ongelmat. Haastavaksi kysymyksen tekee se,
että tällä hetkellä kuluttaja ei voi tietää, millä energiaratkaisuilla tomaatit tai muutkaan kasvikset on tuotettu.

 

Lähteet:
Luonnonvarakeskus 2013

 

 

 

 

 

Image: