Luomu ja lähiruoka

Luomutuotannolla on monia ympäristöhyötyjä. Luomutuotteiden suosiminen ei silti vaikuta ruoantuotannon
ilmasto- ja rehevöittävien päästöjen vähenemiseen kuten esimerkiksi naudalihan
käytön vähentäminen tai kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtyminen.

Luomutuotannon hyödyt:

  • Luomutuotanto lisää luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitää maan kasvukuntoa.
  • Kasvintorjunta-aineiden jäämät ympäristössä vähenevät, koska luomutuotannossa kemiallisten ravinteiden tai torjunta-aineiden käyttö on kiellettyä. 
  • Fosforin kierto on tehokkaampaa, koska luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita.
  • Luomutuotetussa ruoassa on perinteiseen tuotantoon verrattuna vähemmän kasvintorjunta-ainejäämiä.

Toisaalta:

  • Luomu tarvitsee samalle enemmän peltopinta-alaa, koska sadot ovat usein pienempiä.
  • Tutkimuksissa ei ole voitu  osoittaa, että luomutuotanto olisi perinteistä viljelyä parempi ilmastonmuutoksen hillinnän tai rehevöitymisen näkökulmasta.
  • Esimerkiksi luomulihan ilmastokuormitus on yhtä suuri kuin tavallisella lihalla.

Yllättikö tieto?

Lähiruoalla ei saavuteta merkittäviä päästövähennyksiä, koska kuljetusten osuus ruoan ympäristövaikutuksista on pieni. Massaelintarvikkeiden kuljetukset on yleensä optimoitu tehokkaiksi. Pienten lähiruokaerien kuljettaminen voi aiheuttaa joskus jopa enemmän hiilidioksidipäästöjä.

Lähiruoan ympäristövaikutukset voivat olla suuremmat myös siksi, että tuotanto-olosuhteet eivät välttämättä ole lähialueella parhaat mahdolliset kyseisen elintarvikkeen tuottamiseksi.

 

Lähiruokaa kannattaa suosia muista kuin ympäristösyistä

Lähiruoan arvostus on nousussa. Lähiruoalla onkin monia etuja, mutta ympäristövaikutuksiltaan se ei välttämättä ole muuta tuotantoa parempaa. Lähiruoan käyttö edistää paikallisen maataloustuotannon säilymistä, paikallista elinkeinoelämää ja sen etuna on myös parempi jäljitettävyys. 

Vaikka lähiruoka ei ilmastovaikutusten tai rehevöittävien päästöjen osalta eroa muusta tuotannosta, kannattaa sitä kuitenkin suosia paikallisen tuotannon tukemiseksi. Kun ruoka on jäljitettävissä, tuotannon vastuullisuutta on helpompi arvioida.

 

Lähteet:
Luomu.fi
Luonnonvarakeskus

 
Image: