Stockmannilla hävikin hallinta on päivittäistä työtä

Stockmannilla hävikinhallinta on osa päivittäistä arkea. Vuonna 2015 biojätteen määrää onnistuttiin vähentämään noin 580 tonnia.

– Hävikin kanssa taisteluun ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, keinot ovat useiden isojen ja pienten asioiden yhdistelmä. Tärkeintä on ymmärtää, mistä ja kuinka paljon hävikkiä syntyy ja mitä sen pienentämiselle voidaan tehdä. Näistä asioista on myös viestittävä päivittäin, sanoo ympäristöasiantuntija Susanna Segercrantz Stockmannilta.

Verkkokoulutusta ja sisäistä viestintää

Tuloksia on alkanut tulla, kun Stockmann Herkkujen henkilökunnan hävikkitietoisuus saatiin nostettua uudelle tasolle. Biojätteen määrän vähentyminen on tuonut myös säästöjä. Henkilöstön ympäristötietoisuutta tuetaan jatkuvalla koulutuksella ja säännöllisellä sisäisellä viestinnällä.

Vuonna 2015 Stockmann käynnisti verkkokoulutusohjelman ympäristöaiheista, kuten jätteenhallinnasta ja energiatehokkuudesta. Se sisältyy uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Lisäksi intranetissä ja henkilöstötilojen tietoruuduilla julkaistaan säännöllisesti hyviin ympäristökäytäntöihin ja vastuullisuusasioihin liittyvää tietoa.

Päivittäiseen hävikin seurantaan tarvitaan toimivia rutiineja ja raportointia. Asiaa käsitellään aamuisissa palavereissa osastoilla sekä esimiesten toimesta viikko- ja kuukausitasolla. Vuosien 2015−2016 aikana tavoitteena on puolittaa hävikki vuoden 2014 tasosta. Tavoite lähestyy suunnitelman mukaisesti.

Vaikeinta on menekin ennustaminen

Elintarvikkeiden laaduntarkistusta tehdään osana saapuvan tavaran tarkistusta, tuotteiden valmistusta, esillepanoa ja myyntiä. Aistinvaraiset tarkistukset tehdään päivittäin, kylmäjärjestelmä valvoo säilytyslämpötilaa ja lisäksi henkilökunta on kaiken aikaa tarkkana. Vaikeinta hävikinhallinnassa on tuoretuotteiden menekin arvioiminen.

– Asiakasmääriin vaikuttaa niin moni tekijä. Ennustejärjestelmien käyttöä on laajennettu kattamaan uusia tavararyhmiä ja laajempaa kokonaisuutta, kuin yksittäisen tuotteen menekki, Segercrantz kertoo.

Biojätettä syntyy Stockmannin oman keskuskeittiön ja Herkku-ruokaosastojen toiminnasta sekä Real Estate -yksikössä vuokralaisten ravintola- ja kahvilatoiminnoista. Jätteiden lajittelua hallitaan ISO 14001 -johtamisjärjestelmällä, ja eri toimipaikkojen lajittelutuloksia ja jätemääriä seurataan kuukausittain.

Elintarvikkeita myös hyväntekeväisyyteen

Vuoden 2015 aikana Stockmannin Herkku-osastot tiivistivät yhteistyötään hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Uuden sisäisen ohjeistuksen mukaan lähes kaikki myynnistä poistettavat elintarvikkeet voidaan nyt lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

Leipomotuotteita on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen jo useita vuosia, mutta nyt Herkku-osastot voivat suoraan sopia valitsemansa hyväntekeväisyysjärjestön kanssa yhteistyöstä. Esimerkiksi Helsingin keskustan tavaratalosta myynnistä poistettuja elintarvikkeita noudetaan kuutena päivänä viikossa jaettavaksi.